Annonsørinnhold

Rent og friskt drikkevann er viktig

Rent og friskt drikkevann er viktig

Drikkevann er svært viktig for å transportere næringsstoffer. Vannbehandlingsanleggene produserer i stor grad vann av god kvalitet, men likevel absorberer vannet for mye tungmetaller på vei til forbrukerne.

Mobilt ensilasjeanlegg for havbruksnæringen

Mobilt ensilasjeanlegg for havbruksnæringen

Plastinvent er i gang med å designe og bygge en prototype av et mobilt ensileringsanlegg for fiskeavfall, som gir kundene høyere verdi og bærekraft og bedriften flere muligheter innen akvakulturnæringen, som er deres hovedmarked.

Fôrflåter i betong – tilpasset til din drift

Fôrflåter i betong – tilpasset til din drift

Er du oppdretter og har behov for ny fôrflåte? Marina Solutions leverer betongflåter til oppdrettsbransjen – komplett med «nøkkelen i døra» om det er ønskelig. Flåter i betong ligger godt og stabilt i sjøen og trenger lite vedlikehold. Det er med andre ord en trygg og god arbeidsplattform for mannskapet om bord.

Inngår stor prosjektavtale for Hima Seafood-prosjektet

Inngår stor prosjektavtale for Hima Seafood-prosjektet

Hima Seafood er i ferd med å etablere et av verdens største oppdrettsanlegg for ørret – i innlandet. Miljøvennlig RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture System) skal sørge for rensing og gjenbruk av grunnvannet, slik at driften er bærekraftig. RAS-anlegget vil resirkulere 99,3 % av vannet som benyttes.

Kommer tettere på kundene i Midt- og Nord-Norge

Kommer tettere på kundene i Midt- og Nord-Norge

Transportbåndprodusenten Habasit vokser i Norge, med stadig flere kunder i mange bransjer. I tillegg til produksjonsanlegget i Kleppestø utenfor Bergen, har selskapet nå etablert seg på Fossegrenda i Trondheim. Det betyr tettere kontakt med, og enda bedre service til kundene i Midt- og Nord-Norge.

Bygget om offshorefartøy til avansert fiskefartøy fangst av skjell

Bygget om offshorefartøy til avansert fiskefartøy fangst av skjell

Fiskerstrand Verft AS har bygget om offshorefartøyet Artic Pearl til fiskefartøy. Ombyggingen er ferdigstilt og fartøyet er i gang med en revolusjonerende fangstmetode for attraktive skjell.

Kom trygt hjem!

Kom trygt hjem!

Hansen Protection er en av verdens ledende produsenter av personlig sikkerhetsutstyr til sjøs. Helt siden oppstart av oljevirksomheten i Nordsjøen på midten av 1970-tallet har selskapet produsert redningsdrakter for ulike formål. I dag dekker de behovet for de fleste aktiviteteter til sjøs, inklusiv et bredt sortiment av redningsvester.

Bærekraftig renseteknologi

Bærekraftig renseteknologi

Unik Filtersystem tilbyr en rekke produkter tilpasset klekkeri, settefiskanlegg, stamfiskanlegg, landbasert matfiskanlegg, rensefiskanlegg og fiskeforedling. På bakgrunn av kundens utfordringer, utformes unike løsninger. Selskapet monterer det hele og har service og vedlikehold når systemene er igangsatt.

Utvikler marinekonstruksjoner i termoplast

Utvikler marinekonstruksjoner i termoplast

Preplast utvikler og produserer fleksible marinekonstruksjoner, rørdeler og -systemer til havbruksnæringen på sjø og land.