943 Views

Logistikk, kompetanse og kjemi – tilpasset til din drift Settesfisk, slakteri, oppdrett, fòr- vi har det du trenger av kjemi

Med egne tankbiler/modul-kombi/stykkgodsbiler kan vi levere raskt, sikkert og rimelig til norske bedrifter langs hele kysten. Med et lager på 47.000 m2 på Menstad i Skien og lager i Strandebarm på Vestlandet, har vi kapasitet til å lagre både fast og flytende kjemi i store mengder for rask levering. Våre bedrifter, Kjellmi AS, Permakem AS og våre søsterselskaper har høy kompetanse og lang fartstid i bransjen.

April 25, 2023
Skrevet av:

Forfatter

KJellmi AS har lang erfaring med levering av kjemi til fiskerinæringen, og med Permakem AS på laget, så kan vi nå levere en totalpakke med kjemi og løsninger til næringen. Kjellmi og Permakem ble et par for rundt seks år siden, og det er et ekteskap som fungerer optimalt for både for oss og våre kunder. Med sterke eiere i ryggen er det investert i Menstad Industri AS i Skien, som har 47.000 m2 med lagring, også på tank og tapping/pakking til ønsket emballasje for kunden. Dette har gjort at vi styrker oss i henhold til kapasitet på vare tilgjengelig til en hver tid, med kort leveringstid.

Menstad Industri Lager 47000m2

I konsernet er det også kompetanse i vårt søsterselskap Arcon, som har sin ekspertise innenfor vannkvalitet i damp, prosess og kjølesystemer, som vi har flere samarbeidsprosjekter med. Arcon jobber med industrielt vann, både ulike renseprosesser, men hovedsakelig med å optimalisere vannbårne systemer for å unngå korrosjon, belegg og begroing og sørge for at varmeoverføringen er optimal, slik at ikke energi går tapt eller at levetiden på de ulike komponentene forringes.

Arcon er Norges største aktør innenfor vannbehandling i dampproduserende industri, med eget analyselaboratorium i Oslo der vannprøver analyseres. Her er det derfor rom for en totalleveranse med skreddesydde løsninger for kunden.

KJellmi AS

-Våre ansatte har jobbet med prosjektering og produksjon av kjemiløsninger for Norsk industri siden 80-tallet, og besitter høy kompetanse på både basisikjemikalier og spesialkjemi. Vil du for eksempel ha mulighet for slambehandling, eller ensilering, så tilpasser vi det. Vi er opptatt av at kunden blir fornøyd med produktet vi leverer, og tenker at løsninger som er funksjonelle og som bidrar til effektiv drift er noe alle ønsker.

Noen av våre produkter:
• Ensileringsmidler
• Maursyre
• Natriumhypokloritt
• Natriumbikarbonat
• Krystazil
• Polymer
• Jernklorider
• Kalk
• Natronlut
• Natriumhydroksid
• Ammoniumklorid
• Vaskemidler
• Desinfiseringsmidler
• Natriumnitrat
• Natriumnitritt
• Flokkuleringsmidler
• Sitronsyre fast
• Sitronsyre løsning
• Natriumkarbonat
• Natriumbisulfittløsning
• Hygi-Des

Følg oss på sosiale medier