Om piscusnytt

 

PiscusNytt er en målrettet kanal mot innkjøpere i fiskeri- og havbruksnæringen.

Magasinet ble lansert i 2013, og utgis i et opplag på 3.000

PiscusNytt har 3 utgaver i året, og distribueres til fiskeri- og oppdrettsnæringen og på nasjonale fiskerimesser.

PiscusNytt inneholder aktuelle nyheter fra næringen. Og har i tillegg fokus på produktnyheter og reportasjer fra leverandører.

 

ØNSKER DU Å ANNONSERE I MAGASINET?

Ta kontakt med

Lise Grini Klingen

Tlf: +47 934 61 880

E-post: kontakt@norwegiandigital.no