967 Views

Bygget om offshorefartøy til avansert fiskefartøy fangst av skjell

Fiskerstrand Verft AS har bygget om offshorefartøyet Artic Pearl til fiskefartøy. Ombyggingen er ferdigstilt og fartøyet er i gang med en revolusjonerende fangstmetode for attraktive skjell.

Mars 06, 2023
Skrevet av:

Forfatter

Det var i desember 2021 verftet skrev kontrakt med rederiet Tau Tech (nå Ava Ocean) på ombygging av offshorefartøy til et fiskefartøy. Dette pilotprosjektet skal bli en fremtidig katalysator for bærekraftig og miljøvennlig høsting av ressurser fra havbunnen.

Ava Ocean har utviklet en fangstbasket som skal plukke skjellene skånsomt fra havbunnen ved hjelp av et pumpesystem. Det er bygget en hangar, og det er blant annet installert høstingsutstyr, fabrikk og fryseri om bord.

Målet er å høste 100-200 tonn haneskjellmuskler på hver tur. Skjellfabrikken om bord tar ut både muskler og restråstoff fra skjellene, og planen er å utnytte alt. Etter ombyggingen har turen med MS Arctic Pearl gått til Barentshavet for kommersielt skjellhøsting med den nye metoden.

Det tidligere offshorefartøyet heter nå Arctic Pearl. Om bord er det blant annet installert høstingsutstyr, fabrikk og fryseri. Båten er ferdigstilt og i gang med fisket. Det er snakk om et femårig kommersielt prøvefiske på en forskningskvote, som er en del av et utviklingsprosjekt i regi av Fiskeridirektoratet.

Følg oss på sosiale medier