1051 Views

Bærekraftig renseteknologi

Unik Filtersystem tilbyr en rekke produkter tilpasset klekkeri, settefiskanlegg, stamfiskanlegg, landbasert matfiskanlegg, rensefiskanlegg og fiskeforedling. På bakgrunn av kundens utfordringer, utformes unike løsninger. Selskapet monterer det hele og har service og vedlikehold når systemene er igangsatt.

August 26, 2022
Skrevet av:

Forfatter

Når det gjelder dagens og fremtidens produksjon av laks og Unik Filtersystems bidrag, så kan det nevnes at vi i løpet av de siste 35 årene har utviklet og produsert bærekraftig renseteknologi for aquanæringen og drikkevann, forteller daglig leder Arne Johnny Boge.

-Vi ønsker å bidra med utvikling og produksjon av høykapasitetssystemer for avløpsfiltrering, slambehandling, samt filter og UV-system for inntak til «laks på land». Egen kompetanse suppleres med kvalitetsbevisste og innovative samarbeidspartnere. I tillegg har vi agentur for LIT–UV, som produserer UV-systemer av høy kvalitet, og Amiad Water Systems som leverer filtreringsløsninger til de fleste applikasjoner. Begge disse er ledende globale produsenter, forteller Arne Johnny Boge i Unik Filtersystem.

Unik Filtersystem AS er totalentreprenør for Akvaplan-Niva AS sin nye forskningsstasjon. I tillegg til egen leveranse av Amiad filtrering av inntaksvann, UV-systemer og egenprodusert avløpssikring, har Unik Filtersystem med seg en rekke dyktige underleverandører lokalt i Tromsø og fra Vestlandet. Entreprisen omfatter prosjektering, levering, montering, innjustering og prøvedrift av de del leveranser som inngår i denne entreprisen.

-Dette er en ny og spennende forskningsstasjon som er spesialtilpasset pilotering og før-industrialisering av nye marine arter i oppdrett. I tillegg vil anlegget gi nye forskningsmuligheter innen miljø og økosystemforståelse. Prosess og teknisk overlevering skal skje i første halvdel av 2023, forteller Arne Johnny Boge til slutt.

Følg oss på sosiale medier