817 Views

Mobilt ensilasjeanlegg for havbruksnæringen

Plastinvent er i gang med å designe og bygge en prototype av et mobilt ensileringsanlegg for fiskeavfall, som gir kundene høyere verdi og bærekraft og bedriften flere muligheter innen akvakulturnæringen, som er deres hovedmarked.

April 11, 2023
Skrevet av:

Forfatter

Med et slikt anlegg vil Plastinvent tilby markedet et tilpasset og sikkert produkt med lang levetid, som igjen vil gi næringen bedre lønnsomhet, effektivitet, bærekraft og ikke minst sikre riktige ergonomiske arbeidsforhold for driftsoperatører.

Bakgrunnen for dette prosjektet er at Plastinvent ser et behov i markedet for et medium størrelse mobilt ensilasjeanlegg for kverning av død-fisk innen fiskeri og havbruksnæringen. Dette ønsker selskapet å designe og produsere med visse valgmuligheter for sluttbruker på lagringstankens størrelse, mens resterende designløsninger med styringer og lagring av syre vil opprettholdes med størst mulig grad av standard løsninger for å unngå uheldig håndtering av kjemikalier.

Kommersielle løsninger av i dag har enten for små eller for store lagringstanker, er produsert i stål eller glassfiber, eller at styringene er ustabile og ikke enkle nok i den daglige driften. Plastinvent vil pro-dusere kverne- og lagringstankene i gjenvinnbar PE plast som har meget lang levetid. En ulempe med dagens løsninger er at dødfisken må fraktes til anleggene i stedet for å frakte anlegget til død-fisken over gitte perioder, noe som er spesielt relevant i forbindelse med unormal stor dødelighet.

Plastinvent sitt nye anlegg vil bestå av en sertifisert bunn/løfteramme, tank til syre, doseringsenheter, pH målere, enkle styringer, pumper/kvern, kvernetank, lagringstank og sikre tilkomster for operatører. Så langt mulig vil alt av komponenter og koblinger bli standard dimensjoner for enkelt vedlikehold, reservedeler og reparasjoner. Dette vil bli et fremtidsrettet produkt som ikke finnes i riktig format på markedet, men som markedsaktører har meldt behov for.

Følg oss på sosiale medier