519 Views

Nye spesialkar fra Sæplast

Sæplast® C-405 er et nytt spesial kar for lagring og rensing av muslinger, østers, skjell og andre skalldyr mens Sæplast® C-705 er et spesial kar for levende lagring av skjell og skalldyr.

Januar 24, 2020
Skrevet av:

Forfatter

F ørsnevnte kar levers med integrerte vannkanaler og sirkulasjonssystem, som er designet for å oppnå maksimal gjennomstrømning og vannfornyelse og som sikrer jevn oksygenering. Både Sæplast C-405 og C-705 har flere innebyggede tilkoplings-/ avtapnings- og sikkerhetsfunksjoner, og leveres komplett med perforert bunnrist (avfall separator). Karene har også integrert avrenning til understående kar, og de kan stables om hverandre. Spesialkarene kan betjenes med jekketralle og gaffeltruck fra alle fire sider.

Den nye Sæplast® C-405 møter dagens markedskrav til mindre størrelse for å kunne håndtere flere skalldyrarter på samme sted og har utvendig lengde på 113 cm, utvendig bredde på 113 cm, utvendig høyde på 58 cm og et volum på 412 liter. Det finnes tre typer avtapping fra karet, og vekten er på 40 kilo.

Sæplast® C-705 levers komplett med perforert bunnrist. Videre finnes det integrert avrenning til understående kar, gjennom to hjørnestolper og ut gjennom pallen, som drenerer ca. 15 m3 vann per time. Hvert kar er beregnet for ca. 330 kg skjell (blåskjell), det vil si rundt ett tonn per stabel. Karet er beregnet for stabling med inntil 4 i høyden. Utvendig lengde og bredde er 112, 5 cm, utvendig høyde 89 cm og volumet er på 650 liter. Vekten er på 64 kilo.

Sæplast C-405 og C-705 samstabling.

Følg oss på sosiale medier