1187 Views

Norsk er blitt billigere i Danmark

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Forfatter

Det bygges fiskefartøyer ved en rekke danske verft. Med unntak av Karstensens Skibsværft, hvor det primært bygges store pelagiske båter, bygger andre verft i hovedsak mindre fiskefartøy. Ser en på utstyrslistene til fiskefartøy levert av verft som Vestværftet i Hvide Sande, Thyborøn Skibs og Motor i Thyborøn, Bredgaard Boats i Rødby Havn og Jobi Værft i Strandby, er det noe norsk utstyr på norske båter, og svært lite på danske og andre fartøy.

Til en viss grad skyldes dette at danske fiskere gjerne velger dansk utstyr, og norske går i større grad for norske leverandører. Men norske leverandører trør heller ikke ned dørene hos danske verft og skipsdesignere. Begge har stor innflytelse når det sammen med reder gjøres valg om leverandører av pumper, hydraulisk utstyr, nøter og tråler, propeller, gir, kjetting, for å nevne noe.

Det hersker en misforståelse med hensyn til dansk prisnivå. Men selv om en del dansk utstyr selger på pris, er kvalitet og driftssikkerhet like viktig. Danskprodusert utstyr er nødvendigvis ikke mye rimeligere. For rundt ti år siden var den danske kronen verdt rundt 1,00 til 1,10 norske kroner. De siste årene har danske kroner variert i verdi fra 1,32 til 1,40 mot norske kroner. Svekkelsen av norske kroner mot danske kroner har utlignet mye av det som må ha vært av prisforskjell.

Følg oss på sosiale medier