1343 Views

Imo tier iii gjelder for sjarker i sør

Nye krav til rensing av eksos for NOx ble fra 01.2021 gjort gjeldene for nye norske kommersielle fartøy med motorytelse større enn 130 kW, og som er i drift sør for 62 grader nord. Samme regler for rensing gjelder ved skifte av motor som for nybygg.

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Terje Engø

De nye utslippskravene til marine motorer fikk flere norske fiskefartøy til å skifte hovedmotor før nye regler (IMO Tier III) for utslipp av NOx trådte i kraft. Dette var fartøyer med eldre motorer som de forventet ville måtte skiftes ut innen få år. Ved å skifte før reglene trådte i kraft slapp de å installere SCR-anlegg, og i verste fall omfattende ombygging for å få plass til dette.

I Norge dekker NOx-fondet deler av kostnadene som større fiskefartøyer har hatt til installasjon av utstyr for rensing av eksos. Selv om samme krav nå også gjelder for mindre fiskefartøy, har de ikke samme mulighet til å søke om støtte.

Grense ved 130 kW

Nå gjelder krav om rensing av eksos for alle fartøy som driver med næringsaktivitet når de har motorer med effekt på 130 kW eller høyere, dersom denne er installert etter 1. januar i fjor. Visse unntak gjelder, som blant annet gjorde at mange hadde frem til 31. desember i fjor på å installere ny motor uten SCR-anlegg.

Kravet til NOx rensing og avgiftsplikt til NOx fondet omfatter fartøyer med 750 kW eller mer, effekt ut på propell. Selv om nye eller eldre fartøyer nå får installert ny fremdriftsmotor med effekt fra 130 kW opp til 749 kW må installere SCR, skal de ikke betale avgift til NOx-fondet eller kunne søke om støtte. De er må derfor selv dekke alle ekstra utgifter som følger med å installere SCR.

Følg oss på sosiale medier