919 Views

341 Enova-millioner til oppdrettsbåter

De fleste båtene, med unntak av noen brønnbåter, er relativt små. Men oppdrettsselskaper og serviceselskaper knyttet til oppdrettsnæringen har vært svært flinke til å sikre seg støtte fra Enova.

April 17, 2023
Skrevet av:

Terje Engø

Det siste året, fra og med februar i fjor, til og med januar i år har 86 fartøy som er knyttet mer opp mot oppdrettsnæringen, sikret seg støtte til elektrifisering. Prosjektene omfatter retrofit av batteri i eldre båter, økning i batterikapasitet i båter, og i de fleste tilfeller støtte til helelektrisk eller hybrid fremdrift i nye båter.

Får støtte til båtserier

En oversikt satt sammen av Piscus viser at flere selskaper har sørget for tilskudd fra Enova til hele serier med fartøy. Torskeoppdrettsselskapet Gadus Group AS har for eksempel fått innvilget tilskudd på samlet til elektrifisering av hele tretten fartøy. Cermaq Norway ASA har fått tilskudd til seks fartøy.

Hele elleve rederier har fått samlet tilskudd på ti millioner kroner eller mer. Fortsatt er det mye fornying av arbeidsbåter, lokalitetsbåter, bløggefartøyer, brønnbåter og andre servicebåter som vil skje fremover. Enova er svært villig til å gi tilskudd til nye løsninger som kan gi redusert energiforbruk i fartøyene. Støtte til batterier er bare en av de energibesparende løsningene de støtter.

Moen bygger nå verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for Salmonor. ILLUSTRASJON MOEN.

Gode ideer belønnes med tilskudd

I etterkant av elektrifiseringen, som inkluderer både hybride fartøyer som kombinerer diesel med batteridrift og rene ladbare elektriske båter, kommer det neste som vil være fartøyer som bruker hydrogen eller ammoniakk som drivstoff. Gode ideer for både design og utforming av slike fartøy, og ikke minst teknologiske løsninger både om bord og på land, er prosjekter som faller innenfor Enova sine regler.

I løpet av 12 måneder er det bevilget støtte på hele 341 millioner kroner til elektrifisering av fartøy tilknyttet oppdrettsnæringen.

Tilskudd til fartøy til havbruk fra og med februar 2022 til og med januar 2023

 

Følg oss på sosiale medier