661 Views

xhatch®- nytt patent for klekking

FishTech AS er, sammen med Sval Aqua AS, i prosessen med å utvikle ny innovativ løsning for klekking av laks hvor klekkesubstrat og klekkekasse er helstøpt i en og samme enhet. Med ny rømningssikker klekkeløsning vil settefiskanlegg oppnå en forutsigbar produksjon av yngel frem til startforing.

Februar 22, 2020
Skrevet av:

Forfatter

Biosikkerhet

Det finnes flere løsninger for klekking av laks, men ingen av løsningene er optimale. Tradisjonelle klekkeløsninger er produsert i flere deler. Dette gir stor risiko for at deler løsner under produksjon. Rogn og yngel er mottakelig og utsatt for en rekke patogen. Flere monterte deler i klekkekasse og dårlig rengjøring mellom rogninnlegg, kan føre til introduksjon og mulig spredning av smitte. Tap av yngel på grunn av løse deler og smitte vil bety store økonomiske konsekvenser for settefiskanlegg.

Med bruk av xhatch® vil risikoen for at deler løsner fjernes for alltid. Rene overflater i hele xhatch® klekkekasse gjør rengjøring og desinfisering lettere og hindrer spredning av smitte mellom rogninnlegg.

Høy yngelkapasitet

Perforerte hull i bunn for god vanngjennomstrømming og støttepinner med forskjellig høyde sikrer høy yngelkapasitet i xhatch®. Plommesekkyngelen unngår stress, oppnår stabile forhold og de beste vilkår for vekst frem til startforing.

Sval Aqua, etablert i 2018 og patenteier, skal stå for utvikling og produksjon av systemløsninger tilknyttet produktet xhatch®. FishTech vil stå for salg og markedsføring i alle markeder. FishTech har 30 års erfaring fra levering av teknisk utsyr til settefisknæringen. Kontorlokale og lager med cirka 2500 lagerførte artikler er lokalisert i Vestby utenfor Oslo.

Følg oss på sosiale medier