1054 Views

Totalentreprenør for ny forskningsstasjon på Kvaløya

Unik Filtersystem AS har signert avtale om levering av prosessutstyr til Akvaplan-niva AS sin nye forskningsstasjon på Kvaløya utenfor Tromsø. Entreprisen omfatter prosjektering, levering, montering, innjustering og prøvedrift av de delene av leveranser som inngår i entreprisen.

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Unik Filtersystem AS

Akvaplan-niva AS refererer til at dette er en «ny forskningsstasjon som er spesialtilpasset pilotering og før-industrialisering av nye marine arter i oppdrett. I tillegg vil anlegget gi nye forskningsmuligheter innen miljø og økosystemforståelse».

Unik Filtersystem AS er totalentreprenør for dette spennende prosjektet. I tillegg til egen leveranse av Amiad filtrering av inntaksvann, UV-systemer og egenprodusert avløpssikring, har de med seg en rekke dyktige underleverandører lokalt i Tromsø og fra Vestlandet.

Alde Akva AS skal levere prosjektering og modellering av utstyr i BIM, PTG Kuldeteknisk AS står for levering av varmepumper, styring og automasjon, Eltro AS leverer elektroarbeider og Preplast AS har ansvar for rør og montering. Dette er et innovativt og spennende prosjekt, forteller daglig leder i Unik Filtersystem, Arne Johnny Boge. Det kan legges til at prosessteknisk overlevering skal skje i første halvdel av 2023.

Følg oss på sosiale medier