610 Views

Spjeldventiler til havbruksnæringen

BAGGES AS har de siste årene hatt stor suksess med Stafsjö skyvespjeldventiler og EBRO dreiespjeldventiler til prosessanlegg om bord i brønnbåter og ringnotbåter. Høy kvalitet på leveranser har bidratt til meget fornøyde kunder.

Februar 10, 2020
Skrevet av:

Forfatter

BAGGES AS har levert Stafsjö skyvespjeldventiler og EBRO dreiespjeldventiler i over 30 år til fiskeri- og havbruksnæringen, herunder ringnotbåter, brønnbåter, avlusningsfartøyer og slakterier og andre landbaserte anlegg. Vi har fått lov til å være med på den veksten som markedet har opplevd, og har levert stabile og robuste løsninger som næringen krever. Ventilene fra de anerkjente produsentene Stafsjö og EBRO Armaturen bidrar til høy driftssikkerhet og oppetid, i tillegg til skånsom behandling av fisken.

Stafsjö skyvespjeldventiler er de mest kritiske ventilene med tanke på at levende fisk, og spesielt laks, ikke blir skadet når den transporteres fra merden og om bord i båten. Skadet fisk er tap av penger, og derfor må ventilene være av en slik utførelse at skader minimeres så mye som mulig. Etter mange år i bransjen er vår løsning vel utprøvd, og vi ser at våre kunder er svært fornøyde med resultatet. Automatisering og styring av ventilene tilpasses kundens behov.

BAGGES AS kunne i 2019 feire 125-års jubileum, og kan vise til lang erfaring og høy kom-petanse på ventiler. Bedriften har et godt innarbeidet kvalitetssystem i henhold til ISO 9001, og de ble i 2019 også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

– Vi satser på høy kvalitet på både det utstyret vi selger og arbeidet som gjøres. Leveranser i rett tid og i henhold til kundenes krav er et viktig mål for oss, sier salgssjef Stian Hagen. Han legger til at BAGGES AS har levert ventiler, pakninger og plast til havbruksnæringen i lang tid, i tett samarbeid med solide produsenter hvor vi sammen har kommet opp med innovative løsninger som gagner kundene.

Følg oss på sosiale medier