789 Views

Over 600 nybygg og eierskifter registrert i fjor

Over 650 fiskefartøy er registrert med ett, eller i noen tilfeller flere eierskifter i fjor. I tillegg er det registrert 68 fartøy med byggeår 2021 eller 2022. Noen få av disse har blitt solgt kort tid etter at de ble levert av verftet.

Mars 14, 2023
Skrevet av:

Terje Engø

Om man bare tar med salg av brukte båter som er to år eller eldre, ble det omsatt 537 fiskefartøy i fjor. Flere av disse, spesielt blant de eldste, er solgt og kjøpt flere ganger. Det er et resultat av at den enkle måten å selge eller kjøpe kvoter på, er å legge de på et eldre fartøy som ikke er tenkt brukt i aktivt fiske.

Det finnes ikke noe pålitelig tall for hvor mange fartøy som selges gjennom megler, men trolig gjelder det langt over halvparten av alle fartøy over 9,99 meter. Ved kjøp og salg av større fartøy er det nesten alltid en megler involvert. Det samme gjelder når det følger med kvoter i handelen.

Når sjarker eller større fiskefartøy kjøpes og selges involverer det også besiktelse av skrog og propell. Da må fartøyet på slipp eller i dokk. Det er også vanlig at selger får utført en del reparasjon og vedlikehold for å «pynte brura». Det betyr at kjøp og salg av sjarker og større fartøy kan generere inntekter for mange leverandører.

Noen ganger selges fartøy med fiskeutstyr, andre ganger uten, og om kjøper ikke har nødvendig utstyr, er han i markedet for dette. Å sjekke nettsidene til meglerne kan være en god ide. Ofte kan en se hvilke fartøy som vil trenge utstyr eller tjenester.

Når et salg er gjennomført dukker det raskt opp i Fiskeridirektoratets merkeregister. Vil en vite om en salgsprosess på et enda tidligere tidspunkt, kan en følge med i direktoratets postjournaler for å se når det søkes om ervervstillatelse.

Av fartøyer som ble solgt i fjor var 68 under 9,99 meter, mens 167 var i lengdegruppen opp til 9,99. I neste gruppe opp til 10,99 meter skiftet 180 fartøy eier, mens det i gruppen 11,00 til 14,99 meter var 74 fartøy. I gruppene for større fartøy, fra 21,00 til 49,99 meter skiftet 28 fartøy eier, og 20 salg gjaldt fartøy med lengde over 49 meter.

Disse tallene er litt for lave siden ett fartøy som nevnt kan ha blitt omsatt flere ganger, og om et fartøy er solgt, strippet for kvoter, og så slettet, er det heller ikke med. For medlemmer i Piscus er nok fartøy med lengde fra ti meter og oppover, det området hvor det kan være mest behov for utstyr og tjenester. Selv om store fartøy kan ha et større behov, er det nok sjarkene som representerer flest muligheter.

Prospektene på meglerne sine nettsider inneholder ofte detaljert informasjon om både utstyr, og noen ganger mangler ved et fartøy til salgs. FOTO: SKJERMDUMP FRA NETTSIDEN TIL SIG.SHIP & CO. AS.

Følg oss på sosiale medier