1723 Views

Nybygg til 19 millioner i «åpen gruppe»

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Forfatter

Olsens Kystfiske AS på Leknes i Lofoten har bestilt en ny sjark fra Grovfjord Båtbyggeri. Sjarken er designet av NSK Ship Design, og skal etter planen leveres mot slutten av inneværende år. Navnet på sjarken blir etter det Piscus forstår, Henriette.

Sjarken, som har en pris på 18.990.000 kroner, skal brukes til fiske etter torsk, sei og hyse, samt fiske etter ikke regulerte arter, opplyses det i søknad om erverv. Lengden på Henriette, som bygges i plast, er 10,99 meter og bredden 5,80 meter.

Piscus har sjekket priser på en lang rekke mindre nybygg. 19 millioner kroner er kanskje ikke rekord, men helt i øvre sjiktet for en båt med slik lengde og bredde. Med bredde på over femti prosent av lengden, blir den også en av de største fiskebåtene med denne lengden.

Olsens Kystfiske AS ble etablert i 2020 av far og sønn Kjell Anders og Håkon Alexander Olsen. Selskapet hadde dette året ingen inntekt. De har siden kjøpt sjarken Nybøen med lengde på 10,06 meter, som er en eldre båt med treskrog, bygget i 1972 ved Aanes Slip og Båtbyggeri. Den har i år kvote på 655 tonn hyse, 446 tonn sei og 43 tonn torsk. Sjarken ble kjøpt like før nyttår, og det ligger kortene at rettighetene som påhviler denne sjarken vil bli overført til Henriette når fartøyet er levert.

Henriette er et eksempel på at det er investeringsvilje blant enkelte sjarkeiere. Den viser også at nye og innovative skrogformer vinner frem når kvotebestemmelser setter store begrensninger på lengde.

Følg oss på sosiale medier