1247 Views

Leverer kvalitetsprodukter til oppdrettsnæri

Burmeister en betydelig leverandør av metallprodukter til norsk industriog byggevirksomhet, samt til oppdretts- og fiskerinæringen i hele Norge.

Mars 21, 2022
Skrevet av:

Burmeister AS

Komposittrister og gitterrister

Burmeister leverer komposittrister og gitterrister i flere materialkvaliteter til oppdrettsanlegg. Hver utførelse av selskapets gitterrister finnes i mange dimensjoner og med ulike maskevidder, i forskjellige materialer og med ulike overflatebehandlinger.

Sikteduker

Burmeister leverer også vevet syrefast duk i ulike kombinasjoner av materialer, vever, åpninger og tråddiametere. Gjennom et meget omfattende program med maskevidder og tråddimensjoner helt ned i tusendels millimetere, sikrer våre spesialister at det gjøres riktige valg. Våre sikteduker leveres i samsvar med DIN og ISO standarder.

Følg oss på sosiale medier