531 Views

Innovasjon -trygghet – kvalitet – fortjeneste

Unik Filtersystem tilbyr en rekke produkter tilpasset klekkeri , settefiskanlegg, stamfiskanlegg, landbasert matfiskanlegg, rensefiskanlegg og fiskeforedling. På bakgrunn av kundens utfordringer, utformes unike løsninger. Vi monterer det hele og har service og vedlikehold når systemene er igangsatt.

Januar 20, 2020
Skrevet av:

Forfatter

Når det gjelder dagens og fremtidens produksjon av laks og Unik Filtersystems bidrag, så kan det nevnes at vi i løpet av de siste 32 årene har utviklet og produsert teknologi for aquanæringen og drikkevann. Unik Filtersystem er blant annet totalleverandør av vannbehandlingssystemer, leverer filterløsninger for sjø og drikkevann, UV-anlegg for inntak og avløpsrens, fiskesperrer med mer.

Daglig leder Arne Johnny Boge deltok på mai konferansen «Laks på land», dels for å få en statusoppdatering, men også for å kartlegge og synliggjøre hva Unik Filtersystem kan bidra med. Han mener lakseproduksjon i merder vil bestå, men at det kun er tidsspørsmål om når produksjon av laks på land og i lukkede tankbaserte systemer vil ta sin del.

-Vi ønsker å bidra med utvikling og produksjon av høykapasitetssystemer for avløpsfiltrering, slam behandling og filter og UV-system for inntak. Egen kompetanse suppleres med kvalitetsbevisste og innovative samarbeidspartnere. I tillegg har vi agentur for LIT–UV som produserer uvsystemer av høy kvalitet og Amiad Water Systems som leverer filtreringsløsninger til de fleste applikasjoner. Begge er ledende globale produsenter, forteller Arne Johnny Boge.

Nyhet – Slam avvanner

Unik tilbyr løsning for oppkonsentrering av slam. Slamavvanning kombineres ofte med Unik Filtersystems egenproduserte båndfilter, som er et produkt med kjededrift som gir stabil og robust konstruksjon for sikker drift.

Ulike produkter fra Unik Filtersystem.

Filter og UV-system for inntak

God vannkvalitet er viktig for sikkerhet og problemfri drift av anlegg. Stadig flere kunder etterspør filtrering ned mot 10 my (0,01mm) for å oppnå ønsket vannkvalitet samt redusere partikkel og bakterie mengde før uv-anlegg. Uv-anlegg er et viktig virkemiddel for reduksjon av smittebærende bakterier og oppblomstring i tank og rørsystemer. I noen miljøer ser vi at pris er viktigere enn en ekstra sikkerhet i uv-anlegg (lav oppholdstid/stråledose i uv-kammer). Unik mener at det bør fokuseres mer på pessimistiske uv-beregninger og fokus på økt sikkerhet i kombinasjon med god filtrering.

Unik Fiskesperre

Bakgrunnen for vår egenutviklede fiskesperre er blant annet forespørsler fra kunder som opplever risiko og en problemfylt hverdag ved rengjøring og vedlikehold av fiskesperre, type «fast rist». I nært samarbeid med oppdrettsnæringen har vi utviklet et komplett sperresystem som kan tilpasses hvert enkelt anlegg, alternativt leveres komplett i prefabrikkert filterkasse. Våre fiskesperrer stopper fisk med størrelse 5 – 500gram. Fisken føres skånsomt ut av avløpssystemet, og ledes til egen oppsamlingstank via et registreringssystem. Fisk som kommer inn i sperren blir registrert og alarm varsler vakthavende på anlegget. Fisken er i god behold og kan tilbakeføres i anlegget.

Vårt system oppfyller alle krav og ivaretar HMS og fiskevelferd. Kapasiteten er på 30.000 liter/minutt per fiskesperre. Ved behov for ytterligere kapasitet, anbefaler vi montering av sperrer i parallell. Systemet er selvrensende og krever minimalt med vedlikehold. Gode tilbakemeldinger fra Fiskeridirektoratet etter befaring og presentasjon, bekrefter også at Unik Fiskesperren er et godt valg.

Følg oss på sosiale medier