1313 Views

Gjenfangstsystem og tareskjul ivaretar rensefiskens velferd

Godt merdemiljø og fiskevelferd er nøkkelord for rensefiskens trivsel. Med tareskjul og gjenfangstsystem fra TESS øker rensefiskens effektivitet i merden.

Februar 25, 2020
Skrevet av:

Forfatter

Rensefisk spiser lus av oppdrettsfisken og bidrar til å redusere lusenivået i merden, samtidig som bruken av medikamentelle avlusingsmetoder reduseres. De vanligste artene som brukes til lusebekjempelse er viltfanget og oppdrettet leppefisker og rognkjeks.

Betydelig effekt på innsatsen

For å gjenskape et mest mulig naturlig miljø, benyttes tareskjul og tilgang til tilleggsfór i merdene. Skjulene gir skygge, skjul og hvilested, og har en betydelig effekt på innsatsen til rensefisken. De fungerer også som en rensestasjon, et sted oppdrettsfisken oppsøker for å bli avluset.

Rensefiskens effektivitet kan reduseres som følge av stress, mistrivsel eller sykdom. Rensefisken trives best med store fyldige skjul med nok overflateareal. Dette vil bidra til god fiskevelferd og ivaretatt beiteeffektivitet.

Rensefiskens HMS i merdene

TESS tareskjul har god kvalitet og leveres i PVC eller PP (Polypropylen). De holdes flytende med flere blåser og balanserer derfor godt i sjøen. Skjulene må holdes rene for begroing, og de kan vaskes rene ved lav temperatur. Det finnes ingen stålringer eller andre skarpe gjenstander som kan gjøre skade på not eller utstyr. TESS tareskjul festes på en linje og henger ned i merdene, og strengene kan byttes ut enkeltvis. For fisken gir dette et godt miljø og et nødvendig sted å skjule eller hvile seg.

Gjenfangstsystemene er designet for effektiv og skånsom gjenfangst.

TESS gjenfangstsystem for rensefisk

Gjenfangstsystem levert av TESS er designet for effektiv og skånsom gjenfangst av rensefisk. Det vil gi bedre lønnsomhet og bærekraftig bruk av rensefisken. Gjenfangstsystemene er godt funksjonelle og grundig testet.

Følg oss på sosiale medier