880 Views

Flytekaier i betong – mange muligheter!

Det som er greit med flytekaier og flytemolo er at du ikke trenger å ta hensyn til tidevannet. De flyter med samme høyde over vannlinjen uansett. Dette gjør det forutsigbart for en skipper å legge til med båten, og det er trygt å gå i land.

August 20, 2022
Skrevet av:

Forfatter

I motsetning til en flytemolo som skal ligge tungt og dypt i sjø for å dempe bølger, blir flytekaier tilrettelagt for de båtene som skal bruke kaien. Det kan for eksempel være en stor brønnbåt som krever en viss vanndybde ved kai, et hurtigbåtsamband som skal sikre at alle passasjerer kommer trygt i land, en flytekai med ladetårn eller drivstoffpumper, arbeidsflåte med verksted, et flytende havnekontor eller en unik turistattraksjon.

Har lang levetid

Marina Solutions har levert og forankret flere spennende flytekaiprosjekter siden oppstarten i 2010. Skrogene i betong produseres normalt i tørrdokk, og tilpasses enten der eller ved kai. Betongkonstruksjonene har lang levetid i sjøvann. En flytekai og flytemolo som har designlevetid på 50 år, har sannsynligvis en reell levetid opp mot 100 år.

De fremtredende fordelene med flytekaier er lang levetid, lite behov for vedlikehold, flytehøyden er konstant, og høy, den ligger stødig i sjø, dybde og bunnforhold er ikke til hinder for flytekaiene, og flytekaien gjør et mindre inngrep i strandsonen enn en fast kai. Den kan flyttes, og ombygging eller utviding av havneanlegget er lettere enn ved bruk av fast kai. Og flytekaiene leveres med rom under dekk.

Fiskeri- og oppdrettsbransjen

Fartøyene innen fiskeri- og oppdrettsbransjen har utviklet seg til å bli større og mer avanserte de siste årene. Da kan det være på tide å skifte ut den gamle flytebryggen som er blitt for liten til å ta imot disse båtene, eller det kan være nødvendig å bygge ut havna. I samarbeid med kunden planlegger Marina Solutions hvordan flytekaien skal være når det gjelder fysiske mål og fribord (flytehøyde), men også hvilket utstyr som er nødvendig. Det kan være kran, drivstoffpumpe, kailister, fendring, stiger, pullerter til fortøyning, vannposter, strømpullerter, skvettvern, belysning eller annet.

Landganger leveres i ulike lengder og bredder og kan være kjørbare. Og så er det et spørsmål hva man ønsker å bruke kjelleren under bryggen til? De fleste har behov for mer plass til oppbevaring og lager. Flere kunder har valg å installere vaskemuligheter, og de har gjerne teknisk rom, tanker og arbeidsbenker.

Passasjertransport

Ved passasjertransport og hurtigbåtferger er en flytekai en veldig smart løsning for å sørge for at de reisende kommer seg trygt i land. Marina Solutions har levert ulike flytekaier med god utforming til felles; – gode gangsoner, bruk av rekkverk, lyssetting, ledelinjer for blinde og svaksynte. God løsning for fendring er viktig for å tåle at hurtigbåten legger seg til. «Det lille ekstra» er for eksempel lys under vannlinjen og design lysmaster. Flytekai med ladetårn/ pantograf er en fremtidsrettet løsning for elektriske fartøy.

Batterielektriske eller hybride båter kan være løsningen på målet om utslippsfrie fjorder. Hvordan ladepluggen eller ladetårnet skal bli seende ut, har vi ikke formening om. Men at den kan plasseres på en flytekai gjør at ladepunktet blir konstant. Og kjelleren kan brukes til teknisk lager. Enn så lenge vil det være stort behov for bunkring av drivstoff, og da kan en flytekai med kjeller være en god løsning. Selskapet leverer også arbeidsflåter eller fôrflåter.

Følg oss på sosiale medier