757 Views

Beholder støttenivå til mindre fiskefartøy

Det meste av støtten fra Enova har til nå gått til store fiskefartøyer. Med endringene i støtteordningene for fiskefartøyer, blir det nå økt fokus på mindre fartøy.

April 10, 2023
Skrevet av:

Forfatter

En stor andel av fiskeflåten er små, gamle båter med lav brukstid. Her velges det ifølge Enova i all hovedsak konvensjonell teknologi fremfor batteriløsninger når det bygges nytt.

– Her vil vi opprettholde støttesatsen slik at flere av de minste fiskefartøyene velger batterielektrisk framover, sier Gunnel Fottland, Enovas markedssjef for sjøtransport.

Gjennom Enovas program for elek- trifisering av sjøtransport er det mulig å få støtte til energieffektiviserende tiltak i tillegg til batteriinstallasjon. Her konkurrerer prosjektene på kostnadseffektivitet, innovasjonshøyde og markedspotensial. Enova tilbyr også støtte til de mest innovative teknologiprosjektene.

I tillegg til å justere ned satsene innføres det i programmet «Batteri i fartøy» et øvre tak på 10 millioner kroner for støtte til batterier. Nye støttesatser gjelder fra og 26.august 2022.

Enovas nye og gamle støttesatser

Gjelder fra 26 august 2022

Følg oss på sosiale medier